.
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ผู้ทำความดี
รายละเอียด
ผู้บันทึก
ขจรศักดิ์ อินกอง
วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสมนึก ชมชื่น พนักงานของงานผุ้ป่วยใน ได้ให้การช่วยเหลือพาคนไข้คุณลงศิริส่งบ้านของคุณลุงศิริ : 2021-02-16
ปิยาภรณ์ ทิมมะ
ขจรศักดิ์ อินกอง
วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 18.50 น. ได้พบเห็นคุณขจรศักดิ์ ให้การช่วยเหลือคนไข้ชื่อลุงศิริ ที่หูตึงตาไม่เห็น มารับยา รพ. แล้วกลับบ้านไม่ได้ ไม่มีค่ารถ โดยการจัดหารถไปส่งคนไข้ที่บ้าน : 2021-02-16
ปิยาภรณ์ ทิมมะ
กานติมา สุขโฉม
เวลาประมาณ 20.30 น. KCL inj. ของ Stock คลังย่อยและคลังใหญ่ รพ. หมด รวมถึง Stock ที่ ER , Ward หมด แต่คุณกานติมา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ขับรถไปยืมยาต่างโรงพยาบาลและขับนำมาให้ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประมาณเวลา 21.00 น. ซึ่งระยะทางไปกลับไม่ใช่ใกล้ๆเลย : 2017-11-16
สุดารัตน์ ถมวรรณ์

ข้อมูลทั้งหมด 3 แถว : 1 หน้า : 1
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
By Namphon Nanthaprichakun