.:: บทความศูนย์คุณภาพ

picture

63-66 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

...

เพิ่มเติม
picture

63-66 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA)

...

เพิ่มเติม
picture

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง อัตลักษณ์

...

เพิ่มเติม
picture

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์คุณภาพ

หน้าที่และเป้าหมาย "ศูนย์คุณภาพ" 1....

เพิ่มเติม

จำนวน 4 บทความ : 1 หน้า : 1

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เลขที่ 135 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160