การติดต่อกับโรงพยาบาล

Contact Us

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ :: เลขที่ 135 หมู่.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.วัดโบสถ์ :: เลขที่ 778 หมู่.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

E-mail :: watbot.hos@gmail.com


หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ :: โทร. 0-5536-1079,0-5536-1001 โทรสาร. 0-5529-1727 [หากหมายเลขโทรศัพท์หลักไม่สามารถใช้งานได้ ]

ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.วัดโบสถ์ :: โทร. 0-5529-1730

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หน่วยงาน หมายเลข หน่วยงาน หมายเลข
ห้องฉุกเฉิน103ห้องคลอด132
ห้องทันตกรรม104ผู้ป่วยใน(Ward)133
ประชาสัมพันธ์/ศูนย์ส่งต่อ105ผู้ป่วยใน(Ward)134
ห้อง Lab106แพทย์แผนไทย138
ห้องบัตร107งานซัพพลาย139
งานผู้ป่วยนอก (OPD)110งานซักฟอก141
คลินิกโรคเรื้อรัง (NCD)116อาคารผู้ป่วย 60 เตียง144
ห้องเก็บเงิน117ห้องฉีดยา-ทำแผล316
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ(ห้องยา)118กายภาพ405
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ(ห้องยา)119งานธุรการ100
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์(สป.)120งานพัสดุ314
งานประกันสุขภาพ121งานการเงิน327
ห้องให้คำปรึกษา122ร.ป.ภ.401
งานส่งเสริมฯ123งานซ่อมบำรุง142
ห้องฝากครรภ์125โรงบำบัดน้ำเสีย145
ห้องคัดกรองโรค127ยานพาหนะ403
ห้องเอ็กซเรย์ X-Ray128

แผนที่พิกัดที่ตั้ง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
เลขพิกัด 16.9889168,100.327442
ศุนย์สุขภาพชุมชน ต.วัดโบสถ์
เลขพิกัด 16.9939069,100.3080771