หมายเหตุ:หากต้องการเอกสารเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
055361079
ต่อ135
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เลขที่ 135 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  0-5536-1079 ,  0-5536-1001
โทรสาร  :  0-5529-1727